VI edycja otwartej, darmowej konferencji
poświęconej zagadnieniom informatycznym
8 września 2018, Katowice

Sponsorzy

Konferencja SpreadIT stanowi wielką okazję dla firm do pokazania się szerokiemu gronu odbiorców. Wszystkie firmy chętne do pojawienia się na wydarzeniu, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską. W dokumencie tym można znaleźć m.in. wyszczególnione korzyści i przywileje przysługujące sponsorom oraz opisy wszystkich pakietów sponsorskich. Zainteresowane firmy prosimy o jak najwcześniejszy kontakt – liczba niektórych pakietów sponsorskich jest ograniczona!Sponsor Ścieżki GameDev
Sponsor Ścieżki Software Architecture
Sponsor Ścieżki Software Craftsmanship
Sponsor Złoty
Sponsor Złoty
Sponsor Złoty
Sponsor Złoty
Sponsor Złoty
Sponsor Złoty
Sponsor Srebrny
Sponsor Srebrny
Sponsor Srebrny
Sponsor Srebrny
Sponsor Srebrny
Sponsor Srebrny
Sponsor Srebrny
Sponsor Srebrny
Sponsor Srebrny
Sponsor Brązowy
Sponsor Brązowy
Szanowny internauto

SpreadIT szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z organizatorami konferencji SpreadIT wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w konferencji w roli uczestnika lub/ oraz prelegenta.

Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji Konta w Serwisie, zapisu na Newsletter oraz przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych są organizatorzy konferencji SpreadIT.

Dane Użytkownika są dostępne tylko dla organizatorów konferencji SpreadIT

Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Patronat honorowy

Patronat honorowy

Sponsor Ścieżki Software Craftsmanship

Sponsor Ścieżki Software Architecture

Sponsor Ścieżki GameDev

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty