VI edycja otwartej, darmowej konferencji
poświęconej zagadnieniom informatycznym
8 września 2018, Katowice

Polityka prywatności

SpreadIT szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?
Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z organizatorami konferencji SpreadIT wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w konferencji w roli uczestnika lub/ oraz prelegenta.


Kto ma dostęp do danych Użytkownika?
Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji Konta w Serwisie, zapisu na Newsletter oraz przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych są organizatorzy konferencji SpreadIT.

Dane Użytkownika są dostępne tylko dla organizatorów konferencji SpreadIT.


Prawa Użytkownika
Użytkownik ma prawo do żądania od administratora danych dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach tych danych, okresie przechowywania danych (jeżeli określenie okresu jest niemożliwe, przysługuje Użytkownikowi przysługuje prawo do informacji o kryteriach ustalenia tego okresu).
Użytkownik posiada również prawo do sprostowania danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych jeżeli:
1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta;
3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez SpreadIT.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:
1. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowości kwestionowanych danych;
2. przetwarzanie jest, zdaniem Użytkownika, niezgodne z prawem a sprzeciwia się on usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3. dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. Użytkownik wniósł sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy występujące po stronie SpreadIT prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu zgłoszonego przez Użytkownika.

Jeżeli doszło do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, SpreadIT powstrzyma się od przetwarzania danych Użytkownika bez jego zgody.

SpreadIT jest zobowiązany do przesłania danych Użytkownika bezpośrednio do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe) na żądanie Użytkownika.
Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.


Jakie dane osobowe zbiera SpreadIT?
W celu utworzenia i utrzymania konta użytkownika strony konferencji SpreadIT zbiera następujące dane: imię, nazwisko, adres email, adres IP, logi w serwisie.

Dane osobowe Użytkownika zbierane i przetwarzane są w celu umożliwienia użytkownikowi uczestnictwa w konferencji SpreadIT.
Po rejestracji użytkownik dobrowolnie może podać dane osobowe dotyczące miejsca zamieszkania, pracy, nauki, statusu zawodowego, używanych w pracy technologii oraz swojego doświadczenia zawodowego. Dane te przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji danego formularza oraz w celach statystycznych.

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
- zapisywane w urządzeniach końcowych pliki “cookies” (tzw. Ciasteczka),
- gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego OVH, funkcjonującego pod adresem ovh.com
- dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach.


Jak długo przechowujemy dane osobowe?
SpreadIT przechowuje dane osobowe od momentu rejestracji Konta lub zapisu do Newslettera, aż do momentu rezygnacji z tych usług. Po wysłaniu maila z żądaniem usunięcia Konta lub wypisania z Newslettera trwałe usunięcie danych z serwerów należących do SpreadIT może zająć do 7 dni roboczych. Istnieje możliwość samodzielnego usunięcia konta użytkownika (https://spreadit.pl/pl/user/profile/remove) oraz wypisania się z newslettera.

Komu przekazujemy dane osobowe?
Dane osobowe Użytkowników przekazujemy wyłącznie firmom, które świadczą Usługi umożliwiające
poprawne działanie serwisu. Są to:
Mailgun – narzędzie wykorzystywane do wysyłania Newslettera
Gmail, Google Analitics – który przetwarza dane osobowe w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zapewniając jednak wysoki stopień ich ochrony na podstawie uczestnictwa w programie Tarcza Prywatności; ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
Hotjar – który przetwarza dane osobowe w celach statystycznych
OVH – jako dostawcy usług hostingu

Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.

Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/196955)
Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
Safari (http://support.apple.com/kb/PH5042)
Firefox (http://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek)
Opera (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html)
Android (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647)
Safari (iOS) (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL)
Windows Phone (http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings)
Blackberry (http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp)

Wykorzystanie wizerunku
Potwierdzając obecność na liście obecności przy rejestracji wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na filmie promocyjnym oraz nagraniach, które będą powstawały podczas konferencji. Odmówienie zgody jest równoznaczne z brakiem zgody organizatorów na wzięcie udziału w konferencji. Film promocyjny zostanie opublikowany na naszym kanale na youtube, portalach społecznościowych, innych konferencyjnych środkach promocji oraz w portfolio firmy nagrywającej. 

Szanowny internauto

SpreadIT szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z organizatorami konferencji SpreadIT wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w konferencji w roli uczestnika lub/ oraz prelegenta.

Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji Konta w Serwisie, zapisu na Newsletter oraz przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych są organizatorzy konferencji SpreadIT.

Dane Użytkownika są dostępne tylko dla organizatorów konferencji SpreadIT

Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Patronat honorowy

Patronat honorowy

Sponsor Ścieżki Software Craftsmanship

Sponsor Ścieżki Software Architecture

Sponsor Ścieżki GameDev

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty