VI edycja otwartej, darmowej konferencji
poświęconej zagadnieniom informatycznym
8 września 2018, Katowice

Uniwersytet Śląski objął Patronat Honorowy nad konferencją!

Uniwersytet Śląski to jedna z największych uczelni w regionie, w której naukowcy realizują badania na światowym poziomie. Uczelnia stawia na kształcenie o charakterze interdyscyplinarnym oraz pogłębianie współpracy międzynarodowej, dąży do ciągłego rozbudowywania infrastruktury oraz wspiera procesy komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

W roku akademicki 2018/2019 Uniwersytet Śląski obchodzi 50-lecie istnienia. Aktualna oferta edukacyjna uczelni dostępna jest na stronie: www.katalog.us.edu.pl

Szanowny internauto

SpreadIT szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe podane w obrębie Serwisu i podczas kontaktu z organizatorami konferencji SpreadIT wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia uczestnikowi wzięcia udziału w konferencji w roli uczestnika lub/ oraz prelegenta.

Administratorem danych osobowych podawanych podczas rejestracji Konta w Serwisie, zapisu na Newsletter oraz przy wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych są organizatorzy konferencji SpreadIT.

Dane Użytkownika są dostępne tylko dla organizatorów konferencji SpreadIT

Więcej informacji w naszej polityce prywatności.

Patronat honorowy

Patronat honorowy

Sponsor Ścieżki Software Craftsmanship

Sponsor Ścieżki Software Architecture

Sponsor Ścieżki GameDev

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty

Sponsor złoty